Què volem

Per engegar el debat llencem aquestes 10 propostes que creiem que ens poden apropar a una ciutat més amable, saludable i segura, esperant que entre totes les millorem i completem. Són molt variades però tenen en comú que la seva execució és fàcil i ràpida. Les vols conèixer?

A un eix verd el vianant té la prioritat sobre la resta de vehicles, millorant la seva mobilitat. Aquest eix és un dels que acumula més desplaçaments a peu a Barberà del Vallès, unint transports, equipaments i serveis. També és un dels pitjors condicionats pels vianants.

Aquesta altra mesura també vol cosir la ciutat, donant continuïtat a la pacificació de la zona del carrer Migdia i el Mercat. Un altre eix per creuar a peu la ciutat, de manera segura i plaent, connectant equipaments i punts estratègics, que flueixi la vida!

No hi ha respiració sense pulmons i ens toca protegir l’espai verd més important de Barberà del Vallès Es protegeix el que s’estima i s’estima el que es coneix. Cal apropar el riu a les veïnes millorant els camins, compatibilitzant usos i mantenint el carrer Verneda desmotoritzat.

Els centres educatius atreuen una gran quantitat de cotxes cap a la població més vulnerable als seus efectes. Escoltant als infants com a protagonistes, cal repensar els entorns escolars allunyant sorolls i mals fums i potenciant altres usos a l’espai que els envolta.

A molts carrers les voreres no poden assumir la demanda d’ús, sovint per la proximitat d’equipaments o punts d’interès. Rescatant els metres quadrats d’un parell de places d’aparcament obrim un món de possibilitats per millorar l’experiència de les que apostem per una mobilitat conscient.

Una ciutat amable i cuidadora és la que vetlla per les que tenen més dificultats i en aquest cas vol dir garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Identificar els punts negres i intervenir en paviments, amplades i obstacles per una ciutat 100% accessible.

L’actual carril bici es troba a la vorera, discontinu, amb molts obstacles i difícil convivència amb les vianants. Seguint la tendència general en aquestes infraestructures, l’aposta d’èxit és un carril segregat a la calçada que ens connecti de manera segura amb municipis veïns.

Una altra infraestructura ciclable molt millorable és la que uneix l’estació amb el parc fluvial. Són molts els equipaments educatius, esportius i culturals en aquest eix i cal un veritable carril bici que connecti barris i vertebri la mobilitat en bici en aquesta zona.

No hi ha cap dubte que la intermodalitat seguirà guanyant pes en la mobilitat interurbana. Per aquest motiu veiem necessari un aparcament tancat segur a l’estació, que promouria accedir a la xarxa ferroviària de manera sostenible i saludable.

Les dades són preocupants i la DGT ja ho està impulsant. No cal esperar més per implementar a Barberà del Vallès un límit real de velocitat de 30 km/h. Menys contaminació, menys sorolls i, sobretot, menys mortalitat en cas d’accident, que es reduiria 8 cops amb aquesta mesura.