Mapa de punts negres d’accessibilitat a Barberà del Vallès

Us presentem el mapa col·laboratiu de Barberà Respira per indicar els punts negres de l’accessibilitat a la nostra ciutat. Aquest mapa neix amb l’objectiu de fer millores per aconseguir un espai públic més inclusiu:

En el mapa podeu afegir punts, indicant on hi ha una mancança o problemàtica. Els hem categoritzat en els següents apartats:

  • Falta pas de vianants
  • Vorera estreta
  • Vorera en mal estat
  • Obstacle a la vorera
  • Encreuament amb poca visibilitat

Aquestes són les instruccions per afegir un punt: