Barberà Respira, a favor d’un nou emplaçament per a la benzinera prevista davant l’Escola Martí i Pol

El solar de la Ronda Santa Maria on han començat les obres d’una benzinera (abaix a la dreta), molt a prop de l’escola Martí i Pol.

Fins fa no massa anys, era comú que els nens i les nenes arribessin sols i a peu a l’escola i que juguessin al carrer sense la supervisió d’adults. Avui dia, la seva autonomia s’ha vist reduïda, entre altres raons, a causa de l’augment del nombre de cotxes i la conseqüent pèrdua d’espai públic on estar sense perill d’accidents. A més a més, l’increment del trànsit ha fet que la població infantil estigui més exposada a les emissions nocives d’aquests vehicles.

Els gasos i partícules generats pel trànsit són tòxics per a les persones. Són causa d’1 de cada 6 morts al món, i existeix una àmplia evidència científica que els relaciona amb nombroses malalties, entre elles el càncer de pulmó, els ictus i altres malalties respiratòries i cardiovasculars.

La població infantil és un grup especialment vulnerable, ja que els nens i les nenes respiren volums d’aire més grans en comparació amb els adults i la seva menor alçada els fa estar en major contacte amb els contaminants. A més a més, els seus cossos estan encara en creixement, de manera que una mala qualitat de l’aire que respiren pot comportar un desenvolupament anòmal dels seus òrgans.

Ja se sap que els gasos i partícules derivades del trànsit danyen els pulmons i vies respiratòries dels nens i les nenes, augmentant el risc d’infeccions, asma i al·lèrgies. A més a més, s’ha demostrat que la contaminació derivada del trànsit afecta el desenvolupament normal del seu cervell, essent causa de retards en el neurodesenvolupament. Dades de l’Organització Mundial de la Salut indiquen que la contaminació generada pel trànsit augmenta la mortalitat infantil i es relaciona amb alguns tipus de càncer, incrementant a més a més el risc de patir malalties cròniques.

L’efecte d’aquesta contaminació es dona a curta distància, és a dir, a pocs metres de les carreteres, i sobretot als llocs més freqüentats pels nens i les nenes. És per aquesta raó que des de Barberà Respira manifestem la necessitat que es modifiqui la planificació urbana plantejada inicialment per als voltants de la Llar d’Infants La Blava i l’Escola Miquel Martí i Pol.

Aquests dos complexos educatius, que acullen diàriament a centenars de nens i nenes, es troben a escassos metres de la futura benzinera que promourà un augment del flux de trànsit rodat als carrers contigus. Com a conseqüència inevitable, s’observarà un increment de les concentracions de gasos i partícules tòxiques, afectant la salut de la comunitat educativa, especialment la dels més petits.

Com ja portem reivindicant un temps des de Barberà Respira, és necessari que la ciutat del futur sigui més amable, saludable i segura per a totes les persones que l’habiten. Perquè això succeeixi, l’espai públic i la mobilitat de Barberà del Vallès han de planificar-se en claus de salut i sostenibilitat. Aquesta reflexió no és només nostra, sinó que ve sent defensada per nombroses organitzacions supranacionals, científiques i mèdiques.

Per exemple, la mateixa Organització Mundial de la Salut o l’Agència Europea del Medi Ambient insisteixen en la necessitat de protegir els entorns escolars del trànsit, amb l’objectiu d’evitar els efectes perjudicials que la contaminació de l’aire té sobre les futures generacions. Entre les mesures recomanades que hauríem d’implantar a la nostra ciutat, trobem:

  • Habilitar aparcaments per a bicicletes i patinets a les escoles i millorar la seguretat dels recorreguts a peu, amb l’objectiu que els nens i les nenes accedeixin a les escoles mitjançant mobilitat activa i autònoma, promocionant hàbits saludables.
  • Augmentar la vegetació al voltant dels terrenys escolars i les zones adjacents a aquests, per promoure una millor qualitat de l’aire.
  • Allunyar al màxim els vehicles motoritzats dels voltants de les zones escolars, ja que són un lloc on els nens i les nenes passen una gran quantitat de temps i on poden estar absorbint altes dosis de tòxics provinents del trànsit.

Els nens i les nenes són un col·lectiu especialment vulnerable, la salut del qual cal protegir, ja que els efectes que poden tenir els contaminants sobre la seva salut poden persistir al llarg de les seves vides. Per això, és necessari rectificar el plantejament urbanístic inicial i buscar un nou emplaçament per a la benzinera.

Referències:
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00090-0/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403318301875
https://iris.who.int/handle/10665/107652
https://www.who.int/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-worlds-children-breathe-toxic-air-every-day
https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/24/europe-failing-its-children-on-air-pollution-eea-says

También te podría gustar...